Pályázati határidő meghosszabbítása

A "Maradj Hajdú-Biharban!" c. pályázat beadási határidejét 2022. május 3-ig meghosszabbították EFOP-1.5.3-16-2017-00023_Csökmő ÖD felhívás_határidő_hosszabbításLetöltés 1. sz. melléklet Preferált szakma EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (1)Letöltés 2. sz. melléklet Pályázói adatlap EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (1)Letöltés 3. sz. melléklet Pontrendszer EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (1)Letöltés 4. sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató ösztöndíj pályázat EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (1)Letöltés NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató megismeréséről EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (1)Letöltés NYILATKOZAT egyéb EU-s forrásból való részesülésről EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (1)Letöltés
Read More

ÉRTESÍTÉS VÍZHIÁNYRÓL

A TRV Zrt. munkatársainak tájékoztatása alapján értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2022. április 6-án (szerdán) 8.00 órától karbantartási munkálatok miatt Csökmő településen vízhiány várható. A munka előre láthatólag hat óra hosszáig tart. Megértésüket köszönjük. Nagy Tibor sk. polgármester
Read More

Mosatási értesítő

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy 2022.04.04-től 2022.04.08-ig 07 00 órától 16 00 óráig az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Csökmő település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez. A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak. Abban az esetben, ha az ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben érzékelhető változás, esetlegesen minőségi romlás következhet be, akkor erről az adott szakasz mosatása előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott szakasz felhasználóit. A TRV Zrt. a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri Mosatási értesítő Csökmő Letöltés
Read More

Intézményvezetői pályázat Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde

Pályázati felhívás Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a csökmői Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2022. július 1. napjától - 2027. június 30. napjáig tartó határozott időre szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4145 Csökmő, Kossuth u. 134. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása: ellátja a székhely intézmény és a hozzá tartozó telephelyek irányítását; irányítja az intézmény szakmai-pedagógiai és gazdasági tevékenységét; irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok (köztük az…
Read More

Intézményvezetői pályázat Faluház és Könyvtár

Pályázati felhívás Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületea muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet a csökmői Faluház és Könyvtár intézményvezető munkakör betöltésére Munkakör megnevezése: Intézményvezető Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony létesítése 3 (három) hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 121. (Faluház és Könyvtár) Foglalkoztatás…
Read More

Tájékoztatás a 2022. ápr. 03-i országgyűlési választással és népszavazással kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÁS a 2022. április 03-i országgyűlési választással és országos népszavazással kapcsolatban Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy 2022. április 03-án 06.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni. Csökmő Nagyközségben 3 szavazókör működik: 001. számú szavazókör Faluház (Kossuth u. 121.) 002. számú szavazókör Általános Iskola (Alkotmány u. 2.) 003. számú szavazókör Kóróssziget (Vadászház) A szavazókörökhöz tartozó utcajegyzéket mellékelten közzétesszük. A szavazáshoz szükséges okmányok: 1.  Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes irat Ez lehet: Magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél, vagy ideiglenes útlevél. ÉS 2. A személyi azonosító (régi nevén személyi szám) igazolására alkalmas irat Ez lehet: A személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala), vagy hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről VAGY Lakcím igazolására alkalmas irat A veszélyhelyzet idején, azaz a 2020. március…
Read More