TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 Csökmő község belterületi vízrendezés I. ütem

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015

A kedvezményezett neve: Csökmő Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Csökmő község belterületi vízrendezés I. ütem

A projekt megvalósításához felhasznált európai uniós támogatás összege: 160,49 millió Ft

A támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő támogatás

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Megkezdődött Csökmő község belterületi vízrendezési munkáinak I. üteme, amelynek keretében   három vízi létesítmény felújítása fog megvalósulni. A felújításra kerülő vízi létesítmények: Csökmő – Halasi főcsatorna a 4+800 – 5+600 sz. szelvények között 800 méter hosszúságban, az Újtelepi 1. sz. lecsapoló és mellékágai 1.920 méter hosszúságban, és a Róna utcai lecsapoló és csatorna 250 méter hosszúságban. A projekt keretében összesen 2.970 méter csatornarendszer fog megújulni.

Az építés előkészítő munkákat követően a csatorna új fenékvonalának kialakítása és korszerű mederburkoló elemekkel történő burkolása fog megvalósulni, valamint új műtárgyak kerülnek beépítésre átközlekedési céllal „kapubejárók” és úgynevezett „utcai átereszek” az utcát keresztező helyeken és a Nagyúszóéri csatorna a befogadóba történő csatlakozásánál.

A projekt célja: a belvíz-, és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káros csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme, rendkívüli áradások, felhőszakadások kártétele elleni védekezés feltételeinek megteremtése vízvisszatartással.

A beruházásokon felül a projekt keretében szemléletformáló akció is meg fog valósulni, amely a vízzel való gazdálkodáshoz, a víz, mint érték tudatosításához kötődik. Az akció a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv mentén elsősorban azon információk átadására fókuszál, amelyek egy vidéki kistelepülésen elősegítik a helyi gazdálkodásban, háztartásban felmerülő vízigény kielégítését, és víznek, mint erőforrásnak a takarékos használatát.

Skip to content