EFOP-1.5.3.-16-2017-00023 Humán szolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban

EFOP-1.5.3.-16-2017-00023 Humán szolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Csökmői konzorciumban

Projekt kezdő időpontja: 2019. 08.01

A Széchenyi 2020 program keretében, 250 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megkezdődött a humán szolgáltatások fejlesztését célzó pályázati projekt megvalósítása a Csökmői térségben.

A támogatás mértéke 100 %.

A projektet az EFOP-1.5.3-16 – 2017-00023 kódszámú pályázat keretében konzorciumban valósítja meg Csökmő Nagyközség Önkormányzata, Bakonszeg Községi Önkormányzat, Furta Község Önkormányzata, Zsáka Nagyközségi Önkormányzat, Vekerd Községi Önkormányzat, Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat és Csökmői Sárkány Népfőiskolai Egyesület.

A projekt keretében Csökmőn, Bakonszegen, Furtán, Zsákán és Vekerden az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni: 10 fő humán közszolgáltatásokat ellátó szakember alkalmazása, kompetenciát fejlesztő tréningek a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára, a család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében szervezett programok, hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése egyéni fejlesztési terv alapján végzett kompetenciaképzéssel, mentori tevékenység, a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítését szolgáló programok, közösségi és egészségügyi prevenciós programok, a vidék megtartó képességének erősítését szolgáló programok, eltérő kultúrák megismerését elősegítő programok valamint a programok, rendezvények megvalósításához szükséges beruházások, eszközbeszerzések.

 A projekt befejezés tervezett időpontja: 2022.03.31.

A projekt komplex tevékenységeinek eredményeként megvalósul a társadalmi felzárkózás, a területi

különbségek csökkennek, javul a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.

További információ kérhető:

Nagy Tibor polgármester

Elérhetőségek:
telefonszám: +36/54/ 443-601
e-mail cím: csokmopm@t-online.hu

Skip to content