2019. március 20.,Klaudia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 26-án 16:00 órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

2. Előterjesztés a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődével kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Előterjesztés a 2018. évben támogatásban részesült civil szervezetek beszámolóinak elfogadásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

4. Előterjesztés a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

5. Előterjesztés Csökmő Nagyközség 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

6. Előterjesztés az étkezési térítési díjak mértékének megállapításról szóló 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

7. Előterjesztés a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakításáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

8. Előterjesztés pályaelemek felajánlásáról a Hajdú-Bihar Megyei rendőrfőkapitányság számára

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

9. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttag megválasztásáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit HVI vezető

 

10. Egyebek

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

1. Szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása

Előadó: Nagy Tibor polgármester

2. Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2019. március 19.

Tisztelettel:

/:Nagy Tibor sk:/

polgármester

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK