2019. március 20.,Klaudia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentumok letöltése - Csökmő Polgármesteri Hivatal
Letölthető dokumentumok:
 
Civil támogatások (2018) bizonylatösszesítő
 
Civil támogatások (2018) elszámolási adatlap , útmutató
 
Kérelem KUTAK vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához
 
Ebösszeíró adatlap 2018
 
HIPA bevallás 2017. évről főlap és pótlapok
 
Ebösszeíró adatlap 2018
 
Településképi Arculati Kézikönyv
 
Telepekről vezetett nyílvántartás
 
Bejelentő lap - Ipari tevékenység bejelentéséhez, módosításához, telepengedély kérelem
 
Tájékoztató ipari tevékenység bejelentéséről
 
Hatósági Bizonyítvány kiadása iránti kérelem
 
Kérelem Birtokvédelmi eljárás megindítása iránt
 
Kérelem iskolakezdési támogatás iránt
 
PARTNERI ADATLAP
Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésében történő részvételre
 
HIPA adóbevallás
 
HIPA nyilatkozat civilek részére 2016.
 
HIPA nyilatkozat őstermelők részére 2016.
 
Helyi iparűzési adó kitöltési útmutató 2016.
 
Tájékoztatás kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban
Tájékoztató
 
Kereskedelmi tevékenység iránti bejelentés
Formanyomtatvány
 
Kereskedelmi tevékenység MEGSZÜNTETÉSÉNEK bejelentése
Formanyomtatvány
 
Kereskedelmi tevékenység ADATMÓDOSÍTÁS iránti bejelentés
Formanyomtatvány
 
Nyilatkozat 60 és 80 l-es gyűjtőedény használatára vonatkozóan
 
Lakossági tájékoztató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től.
 
Hatósági bizonyítvány kérelem
Hatósági bizonyítvány kérelem köztartozás mentességről
 
Magánszemélyek komm. adója bevallás
Magánszemélyek kommunális adója bevallás és törlés
 
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
 
Bejelentkezés, változás-bejelentés
 
Bevallás - Állandó jellegű iparűzési tevékenység - teljes
Főlap, A, B, C, D, E, F, G pótlap
 
Bevallás - Állandó jellegű iparűzési tevékenység
Főlap, A, B, F, G pótlap
 
Bevallás - Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
 
Bejelentkezés helyi ip. adó
Bejelentkezési nyomtatvány(helyi iparűzési adó) - Csökmő
 
 
 

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK