2019. március 20.,Klaudia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendeletek - Csökmő Polgármesteri Hivatal
Letölthető rendeletek:
 
8/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 
7/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiegészítő szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről_(módosításokkal egységes szerkezetben)
 
5/2018. (VI.26.)a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi gazdálkodásáról és a pénzmaradvány el-számolásáról szóló rendelet megalkotásáról
 
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 7/2017. (III.2.) számú a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 7/2017. (III.2.) számú a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2017. (I.13.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.12) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
 
Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2013. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X.31.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2017. (I.13.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I.13.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről
- egységes szerkezetben a 17/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet szerinti módosításokkal -
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól módosításokkal egységes szerkezetben
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról módosításokkal egységes szerkezetben
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
 
CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzatának 12/2017. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló. 4/2016. (III.16.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) rendelete az étkezési térítési díjak mértékének megállapításáról szóló 2/2016. (II.15.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú használatáról szóló 12/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés szabályairól
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III. 02.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II. 14.) rendelete a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IV. 29.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete a Csökmő Nagyközség Díszpolgára cím adományozásáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet-tervezete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzat képviselő - testületének 1/2017. (I. 13.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016. (V. 24.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzat képviselő - testületének 2/2017. (I.13.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről, valamint egyes ingatlanok védetté nyilvánításáról
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I.13.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről
 
Népszavazás rendelet
 
Egészségügyi rendelet 2016.05.24.
 
Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.) rendelet módosításáról
 
Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.) rendelet módosításáról
 
Hulladék rendelet 2016/9
 
1/2016.(I.26.) Önkormányzati rendelet a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015 (XI.26.) rendelet módosításáról
 
2/2016.(II.15.) Önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjak mértékének megállapításáról
 
3/2016 (II.17.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X.29.) önkormányzat rendelet módosításáról
 
17/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról
 
11/2015.(X.29.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
 
12/2015 (X.29.) Önkormányzati Rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 
14/2014. (XI. 18.) számú önkormányzati rendelete
 
 
 

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK