2019. március 20.,Klaudia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 26-án 16:00 órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

1. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

2. Előterjesztés a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődével kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

3. Előterjesztés a 2018. évben támogatásban részesült civil szervezetek beszámolóinak elfogadásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

4. Előterjesztés a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

5. Előterjesztés Csökmő Nagyközség 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

6. Előterjesztés az étkezési térítési díjak mértékének megállapításról szóló 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

7. Előterjesztés a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakításáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

8. Előterjesztés pályaelemek felajánlásáról a Hajdú-Bihar Megyei rendőrfőkapitányság számára

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

9. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttag megválasztásáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit HVI vezető

10. Egyebek

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

1. Szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása

Előadó: Nagy Tibor polgármester

2. Egyebek

 

Csökmő, 2019. március 19.

Tisztelettel:

/:Nagy Tibor sk:/

 

polgármester 

EBOLTÁS 2019.

Csökmő Nagyközség Önkormányzata ezúton értesíti a tisztelt Ebtartókat, hogy a 2019. évi ebek veszettség elleni szervezett oltása és féregtelenítése az alábbi időpontokban és helyszíneken lesz megtartva:

 

Március 30.

(szombat)

11.00-12.00

Tüzép mellett

Április 6.

(szombat)

11.00-12.00

Porong

Április 7.

(vasárnap)

08.00-09.00

Pótoltás

Mázsaház

 

Az oltás elmulasztása szabálysértési bírság kiszabását vonja maga után!

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól a 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet rendelkezik. A rendelet értelmében az állattartó köteles: minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni. Nem oltható az eb, ha betegség tüneteit mutatja, illetve, ha 14 napon belül embert harapott meg, vagy hatósági megfigyelés alatt áll. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.

Oltás és féregtelenítés ára: 4000 Ft. Kérjük feltétlenül hozza magával kutyája sorszámozott oltási könyvét, ugyanis pótlása, illetve új oltási könyv kiállítása: 500 Ft.

Lehetőség van háznál történő oltásra és mikrochip behelyezésre is, melyet minden esetben a következő telefonszámon egyeztetni szükséges: 06/20 55 14-123

 

        Nagy Tibor                                                               Fülöpné Dr. Kerti Judit                                 Dr. Kövér Pál                        Polgármester                                                                          Jegyző                                                  Állatorvos

 

 

 

 

       

 LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁST

végez

Kórósszigeten 2019. április 5-én (pénteken délelőtt)

 Csökmőn 2019. május 13-án (hétfőn délután).

 

A lomhulladékot a szokásos ürítési időpontban a kommunális hulladékkal együtt szállítják el, kérjük, ennek megfelelően a kuka mellett helyezzék el azokat.

Kihelyezhető lomhulladék: olyan szilárd, nem veszélyes hulladék, ami nem helyezhető el a tároló edényzetben, ezért a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállítható el.

Nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, veszélyes anyagok, és minden, ami veszélyeztetheti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

 

Csökmő, 2019. március 12.

Fülöpné dr. Kerti Judit

jegyző


FELHÍVÁS
 
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolába történő beíratásra.
 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
 
2019. április 11. (csütörtök) 7.30 órától 17.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 7.30 órától 17.00 óráig
 
Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamába beiratni.
Az első évfolyamosra történő beiratáskor a gyermek személyazonoítására  alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítása esetén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
 
Kapornai Judit
tankerületi központ igazgató sk.
 
Település: Csökmő
Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4145 Csökmő, Alkotmány u.2.)
Csökmő, Újiráz közigazgatási területe

 

 


 TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

2019. március 1-jétől tűzgyújtási tilalom van hatályban Hajdú-Bihar Megyében.

Az erről szóló részletes tájékoztató elérhető az alábbi linken:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzoltas_tuzgyujtasi_tilalom

 


 


 

Tájékoztató

 

Csökmő Nagyközség Polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) számú határozata alapján a 2018. október 15-ig benyújtott támogatási igénynek megfelelően háztartásonként a 12000 forint értékű tüzelőanyag támogatási igazolás 2019. február 25. napjától átvehető személyesen a Csökmői Polgármesteri Hivatal 4-es számú irodájában KIZÁRÓLAG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN (hétfő:8-12:00; kedd: 8-12:00; szerda: 13-15:30; csütörtök: 8-12:00 óráig). Ügyfélfogadási időn kívül az igazolásokat átadni nem áll módunkban.

Az igazolást Balázs Gergő egyéni vállalkozó, 4145 Csökmő, Ady Endre u. 3. szám alatti telephelyén lehet beváltani a támogatási igényen megjelölt természetbeni támogatásra 2019. március 18-tól 2019. december 15. napjáig.

Természetbeni támogatásban csak az részesülhet, aki 2018. október 15. napjáig az önkormányzathoz benyújtotta a támogatási igényét.

 

Csökmő, 2019. február 20.

Nagy Tibor sk.

                                                           polgármester

 

 


 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Csökmő Nagyközség közigazgatási területén a közvilágítás karbantartási feladatokat a Mezei Vill. Kft. látja el.

 

A közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése egyedi lámpahibák esetén a következő módon lehetséges:

Mezei Vill Kft.

 

Telefonon: 06-54-405-009; 06-80-204-270

Fax: 06-54-500-382

E-mail: mezei-vill@mezei-vill.hu

Felelős személy: Csordás Tamás

 

vagy a Csökmői Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon (54-443-601).

 

Kérjük, hogy a meghibásodás helyét pontosan jelöljék meg a bejelentésben: utca, házszám, oszlopszám!

A hibabejelentést csak így tudjuk továbbítani a szolgáltatónak.

 

Csoportos hiba/ szakaszhiba esetén (több nem világító lámpatest egymás mellett):

 

az E-ON Zrt hibabejelentőjén a 06/80/210-310-es telefonszámon lehet bejelentést tenni.

 

 

 

Nagy Tibor

polgármester

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK