2018. szeptember 19.,Vilhelmina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivóvíz szolgáltatásTájékoztató               
 
Mint ismert 2015. január elsejétől Csökmő településen is Társaságunk látja el a közüzemi ivóvíz szolgáltatást.
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Magyarország és az Észak-Alföldi Régió egyik jelentős víziközmű szolgáltatója. Az év eleji újabb csatlakozásoknak köszönhetően immár 6 megyében, csaknem 270 településen, közel 700 ezer lakos ivóvízellátását biztosítjuk amellett, hogy hozzájárulunk a régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez.
 
Január elsejével 46 települést integrált vállalatunk a térségben. Jelenleg is végezzük a korábbi szolgáltatótól az üzemeltetési feladatok teljes körű átadás-átvételét. Csökmő közüzemi ivóvíz szolgáltatásának ellátása társaságunkon belül a Hajdú- Bihar Megyei Üzemigazgatóság Berettyóújfalui Üzemegységéhez tartozik.
 
Üzemegység vezető:  Karácson Sándor 06-70/412-2849
 
A berettyóújfalui ügyfélszolgálati fiókiroda (4100 Berettyóújfalu, József A. u. 15.-17)) elérhetőségei:
Telefonszám: +36 70 412-28-95
 
Hibabejelentés (csőtörés, egyéb meghibásodás esetén): +36 52 527 327
 
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 12.30-18.00, szerda 8.00-12.00
 
A kialakított ügyfélfogadás rendet a felhasználói igények és az ügyfél forgalom alakulása alapján a későbbiekben felülvizsgáljuk, és indokolt esetben módosítjuk. 
 
További ügyfélszolgálataink elérhetőségei:
Hajdú-Bihari Ügyfélszolgálati Iroda (4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.):
        
Telefonszám: +36 52/ 527-358
 
Ügyfélfogadás rendje:  Hétfő: 8.00-20.00, Kedd - Csütörtök: 8.00-16.00   
                                     Péntek: 8.00 – 14.00   
     
Központi ügyfélszolgálat (5000 Szolnok, Thököly út 83.):
Telefonszám: + 36 40/ 180-124
 
A TRV Zrt. üzletszabályzatát és a friss híreket nyomon követhetik a www.trvzrt.hu honlapon is. 

Szerződés:
A törvényi előírások szerint azzal, hogy a felhasználók igénybe veszik a szolgáltatást, létrejön a szerződés, Társaságunk eddigi gyakorlatának megfelelően azonban minden új ügyfelével külön szerződést köt, melyeket május közepén kezdünk postázni.  
Leolvasás:
Vízmérő leolvasás a lakossági felhasználási helyeken felszerelt vízmérőknél 6 havonta esedékes. A köztes időszakban havi részszámlák készülnek az átlagfogyasztás alapján. A leolvasás után postázzuk az elszámoló számlákat, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban elszámolt díjak közötti különbözetet. Az aktuális számlát mindig a feltüntetett fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 
Lehetőség van arra is, hogy saját fogyasztási szokásait figyelembe véve felhasználónk határozza meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezhetik Társaságunk felé.
Az egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkező ügyfelünk kérhet havi, tényleges vízfogyasztás alapján készített számlát. Ebben az esetben szükséges a vízmérő havi leolvasása és a mérő állás minden hónap 20-ig történő bejelentése Társaságunknál.
 
Számlázás:
A TRV Zrt. által kiállított számlák várhatóan május végén kerülnek kibocsájtásra. Ezt követően az eltelt havi ciklusú fogyasztási időszakról háromhetente küldünk számlát mindaddig, amíg a számlázás utol nem éri a tényleges időszakot. Ezen számlák fizetési határideje nem egy időben, hanem a kiküldésnek, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül a számlán feltüntetésre. 
Amennyiben a számlák határidőre történő kiegyenlítése a szokásostól eltérő számlázás miatt nehézséget okozna, igény esetén részletfizetési lehetőséget biztosítunk, természetesen késedelmi kamat felszámítása nélkül.
 
Díjfizetés:
Ügyfeleink készpénz-átutalási megbízással (csekkel), csoportos beszedési megbízás útján, illetve saját számláról történő átutalással is kiegyenlíthetik számláikat. Azon felhasználóknak, akik korábban csoportos beszedés útján teljesítették fizetési kötelezettségüket, a változást a számlájukat vezető pénzintézetnél kell jelezniük. A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges banki azonosítónk: A11265832T216. Az új megbízásnál hivatkozásként a Vevő (fizető) azonosítót kell szerepeltetni, melyet a társaságunk által kibocsátott közüzemi számla fogja tartalmazni. 
 
Szolnok, 2015.04.29.                                    
Pataki Zoltán 
üzemigazgató

Galéria
2015-05-18


Vissza >>

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK