2019. február 17.,Donát
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orvosi ügyelet hívószám váltás 
 
 
3. sz. melléklet: Lakossági tájékoztató
 
Tisztelt Lakosság!
 
 
Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a Központi Orvosi Ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2015. május hónaptól az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést kötött.
 
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:
1) Az ügyeleti ellátás területén működő mentőállomás teljes vagy részleges integrációban együttműködik a központi ügyeleti központtal, mely során 
 
folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,
a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (tetra – rádiórendszer)
 
2) Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.
Ügyeleti hívószám: 104
 
3) Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
4) Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
5) A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIÁK (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehetők az alábbi címeken:
 
5520 Szeghalom, Ady u. 1/B 5530 Vésztő, Rákóczi u. 2
 
A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői
 
1) Beteg
fel kell ismernie az életveszélyes állapotot,
döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia,
elsősegélyt kell nyújtania, illetőleg az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.
 
2) Mentésirányító
a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja,
a kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendő beavatkozásokról,
a helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet.
 
3) Sürgősségi egységek
KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA,
ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos - szükséges életmentő eszközökkel,
KIEMELT MENTŐEGYSÉG mentőszakápolóval,
ESETKOCSI mentőorvossal/mentőtiszttel,
ROHAMKOCSI speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus).
 
 
 
 

Galéria
2015-05-04


Vissza >>

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK