2019. február 17.,Donát
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebösszeírás tájékoztató 2015EBEK ÖSSZEÍRÁSA 2015. MÁJUS 1. ÉS 2015. JÚNIUS 30. KÖZÖTT

Csökmő nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-ban foglaltak alapján az ebek összeírására kerül sor. A kutyatartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adatlapot kell kitölteni, és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.csokmo.hu oldalról. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető.

A kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehetleadni ügyfélfogadási időben az alábbiak szerint:

hétfőn             8:00-12:00

kedden           8:00-12:00

szerdán           13:00-15:30

csütörtökön    8:00-12:00 között.

 

 

Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a fent hivatkozott törvény értelmében a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölvelehet csak tartani. E rendelkezés megsértése esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a kutyát tartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható, ezért aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeíró adatlap kitöltése előtt azt pótolja. Az ebösszeírásbanmikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. A kutyatulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Az ebösszeírás elmulasztása – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján –30.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

 

 

 

Dr. Makai Krisztina

jegyző


Galéria
2015-04-22


Vissza >>

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK