2019. március 20.,Klaudia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csökmői Mozaik EgyesületA Csökmői Mozaik rövid bemutatása

 

Eleinte önkormányzati lapként működött, de 2003-ban megalakult a Csökmői Mozaik Egyesület, melynek legfőbb tevékenysége a község helyi lapjának elkészítése, ezen kívül célkitűzései közé tartozik a kultúra, a helytörténet és a helyi értékek ápolása, helyi tehetségek felfedezése, segítése. Az egyesület tagjai között már jól kialakult mindenkinek a saját feladata az újságkészítésben. Az egyesület vezetője egyben az újság felelős szerkesztője: B. Kiss Andrea művelődésszervező-kommunikációs szakember (újságíró)

A szerkesztőségnek az egyesület székhelye, a Faluház ad helyet kezdetektől fogva. A Csökmői Mozaik Egyesület által kiadott Csökmői Mozaik nevet viselő helyi lap mára a település legfőbb és sokrétű információs forrása lett. A község életében nagyon fontos szerepet játszik a lap. Ebből tájékozódnak az emberek, s hónapról hónapra izgatottan várják a megjelenését. A lap szerkesztőségi tagjai egy olyan kis közösséget alkotnak, ami meghatározóvá vált a falu kulturális életében. Egyre többen ismerik fel, hogy olyan helytörténeti anyagot halmoznak fel évek során, aminek az igazi értékét majd csak az utókor tudja igazán felfedezni. A Csökmői Mozaik eddigi összes évfolyamának minden száma megtalálható bekötve a helyi könyvtárban, amit sokan forgatnak, hiszen minden csökmői esemény megtalálható benne az elmúlt több mint másfél évtizedre visszamenőleg.

Az egyesület tagjai aktívan részt vesznek a helyi köz- és kulturális életben is. Képviselik szervezetüket szinte minden ünnepségen, rendezvényen. Az elmúlt évek során szerveztek már jótékonysági koncertet a templom javára, előadás sorozatot érdekes témákkal, emléktáblát állíttattak a gyógyszertár alapítójának és családjának, képeslapot és egyéb kiadványt adtak már ki.

A tagok az évek során kicserélődtek, így ma már az alapító tagokból csupán hárman vannak az egyesület soraiban.

 

Az egyesület jelenlegi tagjai:

B. Kiss Andrea (alapító tag)

Bagdi Sára

Bereczkiné Bucsi Éva

Bucsi Bernadett

Fülöp Tiborné (alapító tag)

Szabó Rita

Tóth Ferenc (alapító tag)

Tóth Sándor

Karácsony István

Dr. Kövér Pál

 

 

Kossuth u. 121.

Kiss Andrea

 


Galéria
2017-03-27


Vissza >>

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út. 109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 20. napján 1600   órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2./ Előterjesztés Csökmő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző

 

4./ Egyebek

 

 

Zárt ülés napirendi pont javaslatok:

 

1. Bursa Hungarica pályázat iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

2. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

3. Szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. november 15.

 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                                                polgármester               

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK