Parlagfű elleni védekezés

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK ÉS FÖLDHASZNÁLÓK!

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvény által előírt feladat.

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A határidő leteltét követően a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés keretében történik, melyet hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végez. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja.

A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a növény- és talajvédelmi igazgatóság költségeit).

A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek behajtásra.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, e körben a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15.000 – 15.000.000.- Ft lehet.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy akik a fenti határidőig a gyommentesítési kötelezettségüknek nem tettek eleget azt haladéktalanul tegyék meg, hiszen a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke.

Csökmő, 2019. július 08.

Tisztelettel:

Fülöpné dr. Kerti Judit

jegyző